Over Legionella

LEGIONELLA EN HAAR VERSCHIJNSELEN

De legionellabacterie komt voor in het grondwater en oppervlaktewater, maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie niet schadelijk is. Echter deze kleine hoeveelheid bacteriën komt uiteindelijk ook in ons leidingwater terecht.

De bacterie wordt gevaarlijk wanneer hij de kans krijgt om te vermenigvuldigen in ons leidingwater systeem. Deze vermenigvuldiging vindt plaats wanneer het water een temperatuur bereikt tussen 25˚C en 50˚C. Wanneer het water bij deze temperatuur stilstaat, kunnen de bacteriën zich explosief vermenigvuldigen.

Hoe kunt u besmet raken?

Als water zich in nevelvorm in de lucht bevindt, kan de bacterie ingeademd worden. Dit kan een besmetting veroorzaken. U kunt echter met een gerust hart (leiding) water drinken aangezien de bacterie u alleen via de luchtwegen kan besmetten.

Wat zijn de symptomen?

De tijd tussen besmetting met de bacterie en de eerste ziekteverschijnselen is 2 tot 18 dagen. Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid.

Wat houdt de ziekte in?

De ziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en kan in verschillende vormen voorkomen. De lichte vorm van de infectie is de legionella-griep (ook wel Pontiac-fever genoemd). De zware vorm, de veteranenziekte, lijkt op een ernstige longontsteking.

Hoe is de ziekte te behandelen?

De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist meteen de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter. Het kan echter lange tijd duren voordat de patiënt weer helemaal de oude is. Door slechte of te late behandeling kan de patiënt overlijden.

Hoe te handelen bij overschrijding van de legionellanorm?

Wanneer het laboratorium u meldt dat er legionella is aangetroffen in uw (drink) waterinstallatie, dient er direct gezorgd te worden dat er niemand ziek kan worden van deze bacteriën. Vervolgens zal er moeten worden onderzocht wat de oorzaak is van deze besmetting door middel van een Brononderzoek. De oorzaak zal moeten worden weggenomen voordat de aangetroffen besmetting kan worden geëlimineerd.

Daarnaast is het verplicht deze overschrijding te melden bij Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen Vrom Inspectie). De manier waarop u deze melding dient te doen is te vinden op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport .

Totaal beheersplan veiligheid

Meer informatie