Legionella beheersplan

Het Legionella beheersplan is het centrale document voor uw (drink)waterinstallatie.
Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van Legionella beheersplannen voor zowel drinkwaterinstallaties als, koeltorens, luchtbehandelingsinstallaties, zwembaden en andere proceswaterinstallaties.

In het digitale tijdperk is het duidelijk inzichtelijk houden van de onderhoudswerkzaamheden van een gebouw steeds
eenvoudiger. Daarom bieden wij u graag een digitaal beheersplan en logboek.
Ons digitaal beheersplan en logboek biedt u de mogelijkheid om naast Legionellapreventie ook andere veiligheidssystemen zoals onder andere brandpreventie, machineveiligheid en milieuvergunningen.

Klik hier voor meer informatie over ons digitaal beheersplan genaamd, Totaal Beheersplan Veiligheid.

Om een beheersplan op te stellen is een risico-inventarisatie in de vorm van een visuele inspectie van de installatie noodzakelijk. Uit deze inventarisatie zal blijken welke correctieve en preventieve maatregelen getroffen moeten worden. De te treffen maatregelen worden opgenomen in een risicoanalyse, en uitgewerkt in het beheersplan en logboek voor periodieke beheersmaatregelen.

Onze Legionella beheersplannen zijn opgebouwd conform Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6010.

Deze rapportage heeft een wettelijke grondslag op grond van het ‘Waterleidingbesluit’.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) adviseert u deze aanbevelingen als zodanig te beschouwen en deze ter harte te nemen voor zowel correctieve- als beheersmaatregelen.

Ondanks de strenge richtlijnen waaraan beheersplannen tegenwoordig moeten voldoen, zijn alle rapportages maatwerk naar wens van de opdrachtgever.

Het opstellen van een Legionella beheersplan is voor de volgende situaties wettelijk verplicht zoals in de LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziekte bestrijding) lijst is omschreven.

Vereenvoudigde LCI gebouwen lijst:

 • Ziekenhuizen
 • AWBZ verblijfsinstellingen
 • Abortus klinieken
 • Oncologische en radiotherapeutische instituten
 • Gezondheidscentra
 • Somatische gezondheidszorg zonder overnachting
 • Geestelijke gezondheidszorg zonder overnachting
 • Centra voor Psychiatrische aandoening
 • Centra voor Psychosociaal probleem
 • Verpleeghuizen
 • Hotels, motels, pensions en conferentieoorden
 • Opvangcentra voor asielzoekers
 • Gebouwen met cel functie
 • Badinrichtingen
 • Kampeerterreinen
 • Jachthavens
 • Tankstations met openbare douchegelegenheid

Totaal beheersplan veiligheid

Meer informatie