Digitaal logboek legionellapreventie

PAPIEREN LOGBOEKEN BEHOREN TOT HET VERLEDEN

De beheersmaatregelen worden met behulp van de slimme app. en een thermometer
uitgevoerd. Hiermee vervalt het handmatig meten, noteren en archiveren van de beheersmaatregelen, en ontstaat actueel inzicht.

GRIP OP LEGIONELLA PREVENTIE

Legionellapreventie brengt veel zaken met zich mee, zoals uitgebreide procedures, wet- en regelgeving en  papieren logboeken waar alles in te vinden is. Hierdoor kan het, zowel voor de uitvoerder als de organisatie
die eindverantwoordelijk is, moeilijk zijn om deze uitvoering goed vorm te geven.
Hier brengt Legionella Dossier verandering in. Door de eenvoud gaat de uitvoerzekerheid omhoog, en door de automatisering vindt de juiste opvolging plaats.

DRAADLOZE THERMOMETER. LEUKER EN FOUTLOOS, OMDAT HET BEGRIJPELIJK IS.

Door een slimme thermometer, die via bluetooth gekoppeld is, te combineren met een instructie per tappunt wordt legionella preventie pas echt eenvoudig.  Het enige dat moet worden gedaan, is de thermometer onder de kraan houden; de registratie en archivering gaan vanzelf! Het kost geen moeite  meer en kan niet fout gaan.

Voor meer informatie kunt u ook de website www.legionelladossier.nl bezoeken.

Totaal beheersplan veiligheid

Meer informatie