http://marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/387821mwa_banner_pool.jpglink
http://marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/553986mwa_banner_nevel.jpglink
http://marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/747089mwa_banner_veiligheid.jpglink
http://marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/743385mwa_banner_yellow_tank2.jpglink
 Uitvoeren van beheersmaatregelen totaal beheersplan veiligheid

Vanaf nu zijn de NIEUWE ISSO 55.1 publicatie beschikbaar.

Het Drinkwaterbesluit en de bijbehorende regelingen hebben het Waterleidingbesluit van 2004 met ingang van juli 2011 vervangen.
Onderander daarom was het actualiseren van de ISSO 55.1 noodzakelijk.

De gewijzigde regels, nieuwe inzichten, resultaten van diverse onderzoeken, nieuwe benamingen en de behoefte aan nog meer praktische werkvoorschriften hebben een herziening van deze handleiding noodzakelijk gemaakt. De handleiding geeft een uitwerking voor de risicoanalyse van collectieve leidingwaterinstallaties en geeft voorstellen voor installatieaanpassingen en regels voor het opstellen van een beheersplan.

Nieuw in deze herziene versie zijn onder andere de uitgebreide informatie over praktische oplossingen voor het tegengaan van ongewenste opwarming van waterleidingen en een nieuwe kijk op de toepassing van alternatieve beheerstechnieken. Ook is er meer duidelijkheid geschapen over het al dan niet clusteren van elementen tot één component om de risicoanalyse verantwoord te kunnen vereenvoudigen.

Klik hier om de publicatie te bestellen.

 

Lees meer...

Na het opstellen van het legionella beheersplan van het hoogste gebouw van Nederland, De Maastoren. Zijn we recent gestart met het beheersplan van De Rotterdam.

 

Gepubliceerd: 16 april 2012 Laatste wijziging: 16 april 2012 www.denhaag.nl

 

Zijn tijdens periodiek wateronderzoek van uw natte koeltoreninstallatie legionellabacteriën aangetoond?
Meld dit dan bij het bedrijfsonderdeel Milieu en Vergunningen van de gemeente.

Legionella-uitbraak

Natte koeltoreninstallaties kunnen uitbraken van legionellose veroorzaken. Tot enkele honderden meters van een natte koeltoreninstallatie kunnen mensen besmet raken door legionellabacteriën in waternevel. In de zomer van 2006 vond een legionella-uitbraak plaats in Amsterdam, waarbij 31 mensen ziek werden en 3 mensen overleden. Een koeltoren bleek hier de bron te zijn. In andere Europese landen worden vaker patiënten gelinkt aan een koeltoreninstallatie omdat in deze landen goede meld- en registratiesystemen zijn voor deze installaties.

Waarom melden bij de gemeente?

Het meld- en registratiesysteem in de gemeente Den Haag wordt beter als iedereen melding maakt van verhoogde concentratie legionellabacteriën in de koeltoreninstallatie. Met deze informatie is het voor de GGD mogelijk om bij melding van een legionellosepatiënt direct te bepalen of deze persoon in de buurt is geweest van de koeltoren met een verhoogde concentratie legionella. Als er een sterk vermoeden is dat een koeltoren de mogelijke bron kan zijn, kan deze direct behandeld of stopgezet worden, waardoor wellicht meerdere ziektegevallen voorkomen worden. Wij verzoeken u daarom om watermonsters waarin legionellabacteriën zijn aangetoond direct te melden bij de gemeente, Dienst Stadsbeheer/ Bedrijfsonderdeel Milieu en Vergunningen.

Hoe kan ik melden?

- U kunt uw melding door middel van dit meldingsformulier legionella in uw natte koeltorens melden voor wat betreft de gemeente Den Haag.
  Voor andere gemeenten adviseren wij u contact op te nemen met uw eigen gemeente afdeling Milieu om een soortgelijk formulier aan te vragen.

 

 

 

Maatregelen bestrijding pathogene micro-organismen in drinkwater moeten gericht zijn op het voorkomen van biofilmvorming

Legionellabacteriën vermeerderen zich in protozoa, zoals amoeben, die onder meer voorkomen in biofilms in leidingwatersystemen. Ook andere pathogenen, zoals mycobacteriën en Vibrio spp., zijn geassocieerd met protozoa. Door de vermeerdering van deze organismen in biofilms lijken de virulente eigenschappen toe te nemen, zoals is aangetoond voor legionellabacteriën en Mycobacterium avium, en zijn ze beschermd tegen bestrijdingsmiddelen. Maatregelen voor de bestrijding van deze pathogene micro-organismen in drinkwater zouden daarom gericht moeten zijn op het voorkomen van biofilmvorming.
Dat staat in het RIVM-rapport ‘Antenne Drinkwater 2011’ (703719084/2011) dat afgelopen week is gepubliceerd. Het RIVM inventariseert jaarlijks nieuwe ontwikkelingen die belangrijk kunnen zijn voor het toekomstig drinkwaterbeleid en het toezicht daarop.

 

Voor het gehele verslag van TVVL 30-1-12 verwijzen wij u naar deze website.